Onze school

De ASVO staat voor kwalitatief, eigentijds onderwijs. Vanuit een uitnodigende en inspirerende leeromgeving streven we naar een solide basis zodat onze leerlingen goed uitgerust de volgende stap kunnen maken.

We hechten waarde aan onze twee verschillende onderwijsconcepten binnen één organisatie.

Reguliere afdeling

Onze missie is de kinderen uit te dagen, te prikkelen en betekenisvol onderwijs te bieden. De kinderen ontwikkelen eigenaarschap van hun leerproces.

Dit wordt vormgegeven vanuit drie pijlers: structuur, uitdaging en thematisch werken.

Montessori afdeling

Onze missie is dat de kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige persoonlijkheden die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

Het gedachtegoed van Maria Montessori is daarbij het uitgangspunt.

Wij zijn:

Het team van de ASVO heeft haar missie naar de slogan vertaald:

GOED VOOR ELKAAR!

  • Goed: als in goed onderwijs, goede kwaliteit, goede samenwerking en goede zorg.
  • Elkaar: als in samen met de ouders, de kinderen en externen.
  • Daarmee hebben we het goed voor elkaar en zijn we goed voor elkaar.

Visie

De ASVO heeft als doel de kinderen het beste uit zichzelf te halen. Wij dagen kinderen uit om zich optimaal te ontwikkelen. Wij hebben een breed onderwijsaanbod op cognitief gebied, en op het gebied van samenwerking, zelfstandigheid, creativiteit, flexibiliteit en spreekvaardigheid.

Kinderen ontdekken en ontwikkelen op de ASVO hun talenten door het uitdagende en creatieve onderwijs, mede door de inzet van vakleerkrachten en onderwijsassistenten naast de groepsleerkrachten.