Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig en vastgesteld op € 225,- per kind, per schooljaar.

Dit bedrag is inclusief schoolreisjes en exclusief de tussen schoolse opvang.
Mocht het gezinsinkomen hoger liggen dan modaal dan geven wij een suggestie tot een extra donatie, uiteraard ook vrijwillig.

Op de ASVO willen wij dat alle kinderen van de extra faciliteiten kunnen profiteren die met de ouderbijdrage worden geleverd. Wij sluiten nooit kinderen uit van schoolactiviteiten!

De besteding van de ouderbijdrage gaat naar bijzondere activiteiten, aangepaste schoolruimten, schoolreisjes, onze VTS-specialisatie en ons Kunst & Cultuur profiel. 
Wij zijn er als school trots op dat we dit kunnen organiseren voor alle kinderen, ongeacht het inkomen van hun ouders. Wij hopen hiermee bij te dragen aan een samenleving waarbij gelijkwaardigheid en kansengelijkheid een streven is.

Betalingswijze
Als ouder krijgt u na inschrijving jaarlijks een uitnodiging via Wiscollect, waarmee u door middel van IDEAL de ouderbijdrage kunt overmaken.

Wanneer u niet kunt bijdragen
Mocht het voor u financieel niet mogelijk zijn de ouderbijdrage en/of de TSO-kosten te betalen, dan kunt u contact opnemen met onze administratie. Misschien kunnen wij adviseren of tot een andere oplossing komen.

Bij de gemeente Amsterdam kunt u de scholierenvergoeding aanvragen. De gemeente ondersteunt in de schoolkosten, waaronder leerhulpmiddelen en eventuele andere bijdragen voor het onderwijs.

Wat gebeurt er als u de ouderbijdrage niet betaald?

Als er door school veel minder of helemaal geen ouderbijdrage meer wordt ontvangen, dan komt het schoolbeleid in het geding. De vereniging zal dan wellicht de extra voorzieningen moeten terugbrengen of stopzetten. Er ontstaat dan een ongewenste situatie, die mogelijk het karakter van de school, waarvoor de ouder kiest, zou kunnen veranderen.