Tussenschools en overblijven

Alle kinderen van de ASVO blijven tussen de middag op school. Zij gaan, opgedeeld naar bouw, tijdens deze overblijfpauze naar buiten. Voor de overblijf (of: tussenschoolse opvang) is de ASVO een samenwerking aangegaan met Woest-Zuid. Zij verzorgen op alle dagen (behalve op woensdag) het overblijven en bieden naast begeleiding en toezicht diverse sport en spelactiviteiten aan op het plein. Daarmee is ons schoolplein een (begeleide) speelplaats geworden en vindt er op positieve wijze interactie plaats tussen de leerlingen onderling en tussen de kinderen en de begeleiders.

De eigen meegebrachte lunch gebruiken de kinderen voor of na deze opvang in de eigen klas, onder begeleiding van de eigen leerkracht.

De kosten voor de TSO belasten wij door aan de ouders, omdat wij hiervoor geen financiële middelen ontvangen van de overheid. De kosten bedragen jaarlijks € 160,- per leerling.

Meer informatie over Woest Zuid is te vinden op www.woestzuid.nl