Praktische zaken

Op deze pagina (nog in bewerking, aanvullingen volgen) leest u over praktische zaken op de ASVO.

Schooltijden

Voor alle groepen op de ASVO zijn de schooltijden als volgt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 uur tot 14.45 uur.   
Woensdag van 8.45 uur tot 12.45 uur.

Agenda

Activiteiten binnen de ASVO zijn te vinden via Parro agenda. Ouders en verzorgers krijgen via school een inlogcode.

Vertrouwenspersoon en klachtencommissie

Op de ASVO doen wij er alles aan om onze organisatie goed te laten verlopen. Wanneer u constateert dat iets toch niet goed is gegaan, beschikt de ASVO over een klachtencommissie.

Bij een klacht betreffende een kind, gaan wij ervan uit, dat u dit in eerste instantie bespreekt met de leerkracht van uw kind en/of met de directie. Mochten de gesprekken niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u terecht bij de klachtencommissie. Deze bestaat uit de leerkrachten Linda Wijnman en Bart Ruiter en de externe vertrouwenspersoon Pepita David (p.david@planet.nl).  

Meer informatie vindt u in de bijlage hieronder en in onze schoolgids.

Hulp bij laag inkomen

Via de gemeente Amsterdam zijn er mogelijkheden voor financiële ondersteuning voor de onderwijskosten van uw kind. Meer informatie over deze scholierenvergoeding is te vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Ouder- en Kind Adviseur

Voor verschillende vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen kunt u ook terecht bij het Ouder- en Kindteam (OKT) in Amsterdam.