Praktische zaken

Op deze pagina (nog in bewerking, aanvullingen volgen) leest u over praktische zaken op de ASVO.

Schooltijden

Voor alle groepen op de ASVO zijn de schooltijden als volgt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 uur tot 14.45 uur.   
Woensdag van 8.45 uur tot 12.45 uur.

Agenda

Activiteiten binnen de ASVO zijn te vinden via Parro agenda. Ouders en verzorgers krijgen via school een inlogcode.

Externe vertrouwenspersoon en klachtencommissie

Wanneer u als ouder zorgen heeft of ontevreden bent over de school of over een medewerker van de school, dan bespreekt u dat met de betrokkene(n) van de school. Mocht u daar niet uitkomen, dan kunt u de interne vertrouwenspersoon van de school hierbij betrekken. Op de ASVO zijn dat Linda Wijnman en Bart Ruiter, beiden ook leerkracht bovenbouw Montessori afdeling.

Wanneer u er met de school niet uit bent gekomen, kunt u contact zoeken met de externe vertrouwenspersoon. Zij kan u advies geven of samen met u nagaan of door middel van bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Wanneer u een klacht wilt indienen, kan de externe vertrouwenspersoon u hier ook bij begeleiden en ondersteunen. Tevens kan zij u helpen met het voorbereiden van een gesprek of u ondersteunen bij het nemen van eventuele verdere stappen richting bijvoorbeeld het schoolbestuur of de landelijke klachtencommissie.

Onze externe vertrouwenspersoon is Ester Vollenga. U kunt haar bereiken via de mail (evollenga@hetabc.nl) of telefonisch via 06-31631551. 

De volledige ASVO Klachtenregeling kunt u vinden op deze pagina met Protocollen.

Hulp bij laag inkomen

Via de gemeente Amsterdam zijn er mogelijkheden voor financiële ondersteuning voor de onderwijskosten van uw kind. Meer informatie over deze scholierenvergoeding is te vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Ouder- en Kind Adviseur

Voor verschillende vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen kunt u ook terecht bij het Ouder- en Kindteam (OKT) in Amsterdam.